המרכז הרפואי וולפסון, חולון

ד”ר רונן ברנר: מנהל המכון האונקולוגי
מזכירת מנהל המכון: אנסטסיה דז’וז’ורה

[email protected]
טלפונים: 03-5028795/6 03-5028780