שאלה למומחי הפורום

שימו לב: יש להימנע משלוח לרופאי העור צילומי שומות או נגעים.
יש להימנע משאלות שדורשות מהרופא לראות את כל התיק הרפואי שלך