המרכז הרפואי ע”ש סורוקה, באר שבע

מנהל המערך האונקולוגי: פרופסור עמיחי מאירוביץ – אונקולוג

ד”ר אלכסנדר יעקובסון

אחות אחראית: רגינה מיכלין
מזכירה: דור

טלפון: 08-6400537

מס’ טלפון מרפאה: 08-6400269
מס’ פקס מרפאה : 08-6768719

דוא”ל: [email protected]
[email protected]