מה זה מלנומה

מחקרים קליניים

לשרותכן ולשרותכם מערכת המאפשרת לאתר מחקרים קליניים וטיפולים מתקדמים מותאמים אישית.

העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם חברת Trailjectory להנגשת מחקרים קליניים בסרטן העור בעברית