המרכז למלנומה וגידולי עור

מרכז רפואי רמת אביב

בהובלתם של פרופ’ גל מרקל וד”ר עופר רייטר אגר
מיפוי שומות ממוחשב

טלפון: 1800-202-242
מרכז רפואי רמת אביב, רחוב איינשטיין 40

תל אביב (מעל קניון רמת אביב)