זכויות ובירוקרטיה

חולי מלנומה זכאים לזכויות מגוונות מגורמים שונים, בהתאם למצבם הרפואי ולרמת תפקודם. לפניכם מידע חלקי אודות זכויות והטבות להן אתם עשויים להיות זכאים כתוצאה ממצבכם הרפואי. מידע זה הוא מידע כללי בלבד ואין לראות בו קביעה לגבי זכאותכם. מידע מפורט יותר נמצא באתרי המשרדים והרשויות כפי שיפורט בהמשך.

זכויות בביטוח לאומי נחלקות בהתאם לגיל. זכויות מגיל 18-עד גיל הפרישה וזכויות לאחר גיל הפרישה.

זכויות מגיל 18-גיל הפרישה

קצבת נכות כללית- קצבה חודשית המחושבת לפי דרגת הנכות הרפואית ודרגת אבדן כושר ההשתכרות הנקבעות על-ידי המוסד לביטוח לאומי. ברוב המקרים מי שאובחן עם מלנומה יהיה זכאי לנכות רפואית זמנית של 100% בשנה הראשונה. במידה ומשתכר פחות מ-60% מהשכר הממוצע במשק, יהיה זכאי לקבלת אחוזי אי כושר של 100% ולקצבה. ברוב המקרים החלטת הועדה הרפואית ניתנת על סמך מסמכים רפואיים, ללא צורך בנוכחות המטופל. על כל החלטה ניתן להגיש ערעור.

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.

לעבוד ולקבל קצבה בו זמנית: מי שמקבלים קצבת נכות, יוכלו לצאת לעבוד, להגדיל את סכום ההכנסה מעבודה ולהמשיך לקבל קצבה. דרגת אי הכושר שנקבעה לא תשתנה עם התחלת העבודה.
קצבת הנכות תשולם בהתאם להכנסות. סכום ההכנסה המשפיע על הקצבה משתנה בהתאם לדרגת אי-הכושר.

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.

קצבת שירותים מיוחדים –הזכות ניתנת למי שוועדה רפואית בביטוח לאומי קבעה:
שהם זקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום במשק הבית (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית והיגיינה אישית) ובנוסף נדרשים לעזרה בתפעול משק בית. (הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים),
 ו/או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.
לקצבה 3 דרגות בהתאם לחומרת המצב.(50%, 112%, 188%). חולה מלנומה שמקבל טיפול רפואי מתוך רשימת הטיפולים שהוגדרו כמזכים, יהיה זכאי לקבל קצבה זו בדרגת חומרה 1 (50%), ללא נוכחות בוועדה רפואית, גם אם אינו תלוי בעזרת הזולת או נדרש להשגחה.

למידע מלא על התהליך ורשימת הטיפולים המזכים באתר כל זכות לחץ כאן.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.

 קצבת הבטחת הכנסה – קצבה המשולמת למי שאין להם הכנסות או שהכנסתם נמוכה. חולים שהגישו תביעה לקצבת נכות ותביעתם עדיין לא אושרה, יכולים להגיש תביעה לקצבת הבטחת הכנסה עד שתאושר להם קצבת הנכות.

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.

גמלת ניידות –  גמלה למטופלים בגילאי 3-67 הסובלים מקושי בניידות עקב ליקויים ברגליים. מידת המוגבלות נקבעת על-ידי ועדה של משרד הבריאות. הגמלה ניתנת על-ידי המוסד לביטוח לאומי בכסף ובהטבות, בהתאם למידת המוגבלות שנקבעה.

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

הטיפול בתביעות ייעשה במסלול מהיר בו תינתן עדיפות בטיפול, והביטוח הלאומי ישתדל לסיים את הטיפול בתביעה בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה.

שיקום מקצועי – מיועד למי שנקבעה להם נכות רפואית בגובה 20% לפחות ואינם מסוגלים לעסוק במקצועם או בעבודה מתאימה אחרת עקב מצבם הרפואי. השירות כולל:
אבחון תעסוקתי, לימודים אקדמיים או מקצועיים, מימון אביזרי לימוד, תמיכה במהלך הלימודים וסיוע בהשמה בעבודה.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.

זכויות לאחר גיל פרישה:

גמלת סיעוד- מטופלים שאובחנו לאחר גיל הפרישה (נשים 62, גברים 67) עשויים להיות זכאים לגמלת סיעוד מביטוח לאומי בהתאם למידת התלות שלהם בזולת בפעולות היום יום ובהתאם לגובה הכנסה. סכום ההכנסה והשפעתו על גמלת הסיעוד משתנה בהתאם למצב המשפחתי. הגמלה ניתנת באמצעות שירות מטפל בית ו/או בכסף באופן חלקי. לגמלה 6 רמות הנקבעות בהתאם למבחן התלות בזולת.

למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

הטבות בגופים נוספים למקבלי קצבאות מביטוח לאומי:

קבלת קצבאות מהביטוח הלאומי עשויה לזכות בהטבות נוספות מגופים אחרים בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולתקנות השונות.  גופים אלו הם האחראיים הבלעדיים על מתן הטבות אלו. להלן מידע חלקי על חלק מההטבות.
למידע מלא באתר ביטוח לאומי לחץ כאן.

הנחה בתשלום הארנונה:

רשויות מקומיות מעניקות הנחה בארנונה למקבלי קצבאות/גמלאות מביטוח לאומי בהתאם לתקנות השונות.
שיעורי ההנחות ייקבעו על-ידי הרשויות המקומיות ויפורסמו לידיעת הציבור.
למידע מלא על הנחה בארנונה לנכים לחץ כאן.
למידע מלא על הנחה בארנונה לקבלי גמלת סיעוד באתר כל זכות לחץ כאן

הנחה בחשבון הטלפון של בזק:

מקבלי קצבת נכות כללית בעלי דרגת אי כושר בשיעור של 75% ומעלה, שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, זכאים להנחה בפעימות מונה, דמי שימוש ודמי התקנת טלפון. את הבקשה להטבה בצירוף אישור מהביטוח הלאומי על הזכאות להטבה, יש להעביר לאגף השיקום במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, רח’ ירמיהו 39, ת”ד 1260, ירושלים. ההנחות אינן חלות על מי שמחובר לחברות טלפון אחרות.

למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

הנחה בחשבון חברת חשמל:

מקבלי קצבת שירותים מיוחדים בגובה 112% ומעלה או מקבלי גמלת סיעוד ברמה 4,5,6 או למי שמלאו 90 זכאים להנחה בתשלומי החשמל. הביטוח הלאומי מעביר מדי חודש לחברת החשמל קובץ מעודכן ובו שמות הזכאים. ההנחה ניתנת על-פי השם ומספר תעודת הזהות של הזכאי, כפי שהוא רשום בחוזה עם חברת החשמל. לברור ניתן לפנות למוקד השירות הטלפוני 103 של חברת חשמל.

למידע מלא באתר חברת החשמל לחץ כאן
למידע מפורט על הנחות בתשלומי החשמל באתר כל זכות לחץ כאן

הנחה בחשבון המים:

מקבלי קצבת נכות כללית שנקבעו להם לפחות 70% נכות רפואית וכן מקבלי גמלת סיעוד ברמות 3-6 זכאים לתוספת חודשית של 3.5 מ”ק מים לפי התעריף הנמוך.

למידע מלא על כלל ההנחות במים באתר כל זכות לחץ כאן

כפל קצבאות:

לעיתים ניתן לקבל יותר מקצבה אחת במקביל. לברור מלא במחשבון הביטוח הלאומי לחץ כאן.

שירות מחלקה ראשונה:

ברוב בתי החולים פועל כיום שירות מחלקה ראשונה של הביטוח הלאומי המאפשר הגשת תביעות באופן מהיר ויעיל. השירות מופעל ע”י המחלקה לעבודה סוציאלית בבית החולים. שירות זה נעשה לרוב באופן יזום. פרטים לגבי השירות, ניתן לברר אצל העו”ס במכון האונקולוגי או במחלקה אונקולוגית.

הזכויות בקופות החולים אינן תלויות בגיל המטופל. הבדלים בין הזכויות עשויים להיות במסגרת הביטוחים המשלימים בכל קופה.

פטור מתשלום עבור טופס התחייבות (ט.17) ופטור מתשלום עבור תרופות לטיפול במחלה. כדי לקבל זכויות אלו יש לוודא כי רופא המשפחה ציין קוד מחלה קשה במערכת הקופה.
למידע מלא בנושא באתר כל הבריאות לחץ כאן.

למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

בנוסף, מי שמקבל קצבת נכות כללית או מי שקיבל קצבת נכות כללית בטרם הגיע לגיל פרישה, זכאי לפטור מהשתתפות עצמית בעד ביקור רופא ראשוני, רופא שניוני, מרפאות חוץ ומכונים.
למידע מלא באתר כל הבריאות לחץ כאן

החזר נסיעות – קופות החולים משתתפות במימון הוצאות נסיעה לצורך קבלת טיפולי כימותרפיה והקרנות.  החזר כספי מלא ניתן עבור הוצאות הנסיעה מהבית לבית החולים ובחזרה לפי לתעריפי התחבורה הציבורית. מלווים יהיו זכאים להחזר של 50% מעלות הנסיעה.
מי שהוסעו באמבולנס או במונית זכאים להחזר בשיעור של 50% מההוצאה כנגד הצגת קבלה מקורית.
מי שאושפזו בבית החולים לאחר שהוסעו באמבולנס או בניידת טיפול נמרץ של מד”א, זכאים למימון מלא.
לצורך קבלת ההחזר יש לקבל אישור על מועדי הטיפולים ממזכירות המכון בביה”ח.
למידע מלא באתר כל הבריאות לחץ כאן.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

טיפולי שיניים– מטופלים אשר עלולים להיפגע או נפגעו מהטיפול הכימותרפי/קרינתי, עשויים להיות זכאים לטיפולי שיניים מסוימים במימון מלא או חלקי של הקופה. יש לפנות למערך טיפולי השיניים בקופה.
למידע מלא באתר כל הבריאות לחץ כאן.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

לקופות השונות ישנם עוד שירותים והטבות. כדאי לפנות ולברר בסניף הקופה. להלן קישורים למידע ספציפי בכל קופה.

למידע מלא על זכויות חולי סרטן לחברי קופ”ח מאוחדת לחץ כאן.                                                                         

למידע מלא על זכויות חולי סרטן  לחברי קופ”ח כללית לחץ כאן.

למידע מלא על זכויות חולי סרטן לחברי קופ”ח מכבי לחץ כאן.

למידע מלא על זכויות חולי סרטן לחברי קופ”ח לאומית לחץ כאן.

וועדת חריגים בקופות לצורך קבלת טיפול שאינו כלול בסל הבריאות:

כל מבוטח הזקוק לטיפול שאינו כלול בסל הבריאות, זכאי להגיש בקשה לוועדת חריגים בקופה אליה הוא שייך.
קופות החולים אינן מחויבות לממן טיפול שאינו כלול בסל הבריאות אך הן חייבות לאפשר למטופלים לפנות לוועדת חריגים. תפקיד הוועדה הוא לדון בבקשות לסיוע לפנים משורת הדין, ונתונה לה הסמכות להפעיל את שיקול דעתה ולהכריע בעניינים של מתן שירות רפואי מחוץ לסל הבריאות.
על הועדה לשקול, בין היתר, את מצבו הרפואי של המטופל, את האינטרס הטיפולי המיוחס לטיפול המבוקש, את החלופות הטיפוליות שבסל, את עלות הטיפול לפרט, את מידת הביסוס של הטכנולוגיה המבוקשת, וכן את משמעות הרוחב הכלכלית של מתן הטיפול לכלל המטופלים באותו מצב, בהתחשב במאפיינים המייחדים את מצבו הרפואי של המטופל, אם יש כאלה.

לכל קופה נוהל פנימי לגבי אופן הפניה לוועדת חריגים:

למידע מפורט באתר שירותי בריאות כללית לחץ כאן.

למידע באתר מכבי שירותי בריאות לחץ כאן.

למידע מפורט באתר קופת חולים לאומית לחץ כאן.

למידע מפורט באתר קופת חולים מאוחדת לחץ כאן.

לסיוע ללא עלות ניתן לפנות לעמותת “קרן דולב לצדק רפואי” המתמחה בייצוג מול ועדות חריגים בקופות – https://dolevfoundation.org/

וכן לעמותת חברים לרפואה http://www.haverim.org.il/

ערעור על החלטת ועדת החריגים נעשה באמצעות הגשת תביעה לבית הדין האזורי לעבודה.

זכויות נוספות במערכת הבריאות:

פטור מתשלום עבור חניה בבתי חולים ממשלתיים המפעילים מגרש חניה בבית החולים לרכב אחד בהגעה לטיפולי יום או לאשפוז ממושך.
למידע מלא באתר כל הבריאות לחץ כאן
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

חולי מלנומה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100%, או בשיעור של לפחות 90% לפי חישוב מיוחד, לתקופה של 185 יום לפחות, והם עובדים או מקבלים תשלום בגין אי יכולת לעבוד ומשלמים מס הכנסה, עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מדי שנה.
מי שנקבע כי זכאותם לפטור החלה בשנים שקדמו לשנת המס הנוכחית, עשויים לקבל החזרי מס רטרואקטיבית עד 6 שנים מיום הגשת הבקשה.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.
למידע מפורט באתר רשות המיסים לחץ כאן.

חולי מלנומה שלא נקבעו להם אחוזי נכות עקב אי זכאותם או שנקבע להם אחוז הנמוך מהנדרש, רשאים לפנות לוועדה רפואית, העוסקת בקביעת נכות רפואית במקרים אלו, לצורך פטור ממס הכנסה. הפנייה לוועדה כרוכה בתשלום אגרה בסך 659 ש”ח (נכון לאפריל 2019) והיא מוגשת לפקיד השומה באזור המגורים. הועדה מתקיימת בפועל בסניף הביטוח הלאומי ולעיתים מתקבלת החלטה ללא נכוחות, אלא רק על בסיס מסמכים רפואיים עדכניים.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן.

רשות הרישוי:

תג נכה-  ניתן להגיש בקשה לאגף הרישוי במשרד התחבורה. יש לצרף אישור רפואי על מוגבלות בניידות. ניתן לבקש תג עבור 2 רכבים אם שניהם משמשים להסעת הנכה. אגרת רישוי מופחתת תינתן רק לרכב אחד.
למידע מלא באתר משרד התחבורה לחץ כאן
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

משרד הבינוי והשיכון:

התאמת דיור – אנשים שיש להם מגבלה בניידות עשויים להיות זכאים לסיוע במימון שינויים או שיפוצים החיוניים לתפקוד ולניידות בתוך דירתם ובדרכי הגישה אליה. קביעת הזכאות מתבצעת בסיוע לשכות הבריאות וקופות החולים.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

סיוע בשכר דירה – מיועד למטופלים המתקיימים מקצבאות נכות או הבטחת הכנסה.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

ימי מחלה:

לבן/בת זוג של חולה סרטן הזכות להיעדר לתקופה של עד 60 יום על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שנצברו , בתנאי שעבד/ה באותו מקום שנה לפחות.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

לבן/בת של הורה החולה בסרטן הזכות לנצל 6 ימי מחלה בשנה, על חשבון ימי המחלה שנצברו, לטובת טיפול בהורה, בתנאי שבן הזוג הוא עובד שלא נעדר מעבודתו בשל מחלת אותו הורה.
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

רשות האוכלוסין:

העסקת עובד זר-במידה ונדרשת עזרה צמודה בתפקודי היום יום ניתן להגיש בקשה לרישיון העסקת עובד זר, ולאחר מכן לפנות לחברות סיעוד המעסיקות עובדים זרים.
למידע מלא באתר רשות האוכלוסין לחץ כאן
למידע מלא באתר כל זכות לחץ כאן

חולי מלנומה הנוסעים לחו”ל יכולים להיות מבוטחים בפוליסת ביטוח רפואי גם בתקופת הטיפולים, וגם זמן קצר לאחר מכן.
למידע מלא באתר האגודה למלחמה בסרטן לחץ כאן

כללי:

למידע מקיף ומפורט על כלל הזכויות של חולי סרטן באתר כל זכות לחץ כאן.
למידע כללי על סל זכויות חולים אונקולוגיים באתר כל הבריאות לחץ כאן.

ארגוני סיוע ציבוריים:

 1. מרכז “כיוונים” לזכויות רפואיות, הפועל במרכזים הרפואיים הדסה עין כרם והדסה הר הצופים. מספק מידע וסיוע במיצוי זכויות רפואיות לחולים ולבני משפחותיהם .השירות ניתן לכלל תושבי הארץ.
  למידע מלא על השירות ויצירת קשר לחץ כאן.
 2. מרכזי מיצוי זכויות של משרד הבריאות הפועלים בבתי החולים: איכילוב, רמב”ם, זיו וכפר שאול.
  למידע מפורט על השירות ויצירת קשר לחץ כאן.
 3. שירות יד מכוונת של ביטוח לאומי- סיוע בהגשת תביעה והכנת התיק הרפואי בחינם.
  למידע מלא על השירות ויצירת קשר לחץ כאן.
 4. יחידות סגולה- מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בתוך בתי חולים ברחבי הארץ המספקים מידע לגבי זכויות בתחום הבריאות והשיקום עבור אזרחים ותיקים המאושפזים בבית החולים.
  למידע מלא על השירות ויצירת קשר לחץ כאן.

מוגש כשירות לציבור, בחסות חברות והארגונים הרשומים ללא מעורבות בתכנים.

קרן ע”ש יחזקאל ותמר דרוטר