ראיון עם עם עו”ד כפיר דיין דובב

מומחה בנושא זכויות רפואיות וביטוחים.

עו”ד כפיר מייעץ בהתנדבות לחברי העמותה הישראלית לסרטן העור, נא לפנות לעינבל או לחדוה.

נגן וידאו אודות העמותה הישראלית לסרטן העור

נקודות חשובות מהריאיון:

חולה שאובחן ומחליט לעשות ביטוח רפואי חייב להצהיר על מצבו הרפואי. אם חלה במחלה קשה, עלולה חברת הביטוח לא לאשר את הצטרפותו אבל בהחלט ניתן לדון בכך ואולי בתנאים מסוימים יוכל להצטרף.

אובדן כושר עבודה מגיע לכל עובד – זה חלק בלתי נפרד מהביטוח הפנסיוני שלו. 

אובדן כושר עבודה מלא מזכה את החולה בפיצוי חודשי של עד 75% מהמשכורת החודשית המבוטחת. כמו כן זכאי החולה לפטור מתשלום הפרמיות לביטוח הפנסיוני.

פיצוי כתוצאה מאובדן כושר עבודה יכול להיות זמני ויכול להיות מלא, אך יפסק בגיל 67. ישנם ביטוחים פרטיים שמבטחים גם מעל גיל הפרישה.

מי שעבר את גיל הפרישה והוכר כנכה, יכול בהחלט לקבל הנחות כבארנונה, מיסים וכדומה.

נכות כללית מביטוח לאומי – מומלץ לא לדחות את הפניה לביטוח לאומי מכיוון שלא ניתן לתבוע יותר משנה אחת אחורה. נכות כללית (שאינה נובעת מעבודתו של התובע), מוגבלת ל3300 ₪ לחודש, וזאת בתנאי שאינו עובד כלל או עובד מספר שעות שאינו עובר את הסף של הגדרת ביטוח לאומי.

נכות כללית מקרנות הפנסיה – תלוי הכנסה: ממוצע של 12 חודשי שכר. יש 3 חודשי המתנה אך משהוכר, יקבל רטרואקטיבי גם על חודש שני ושלישי בהנחה שמפוצה על החודש הראשון ממקום עבודתו.

קצבה זמנית – יכולה להפסיק בסיום הטיפולים עם שיפור במצב במטופל.

החזר הוצאות הקשורות למחלה – רק ביטוחים פרטיים שלהן פוליסות שיפוי נותנים החזרים. לעומתן פוליסות פיצוי מזכות את המטופל בסכום חד פעמי שנקבע מראש בפוליסה. מומלץ לרכוש ביטוח פרטי כלשהו מכיוון שבכל מקרה מפוצה התובע רק ב75% משכרו, ולכך תמיד מתלוות הוצאות המחלה, כך שהכנסתו עלולה לרדת משמעותית.

מטופל שסיים את הטיפולים ונחשב כמחלים, יש לקחת בחשבון גם את מצבו הנפשי/רגשי.

מחלים שמחלתו פורצת שוב, צריך לפנות מחדש לביטוח לאומי ולקרנות הפנסיה. הוא עלול שוב לחכות שלושה חודשי המתנה.  לגבי ביטוחים פרטיים: בפוליסת שיפוי לא יגבילו אותו בכיסוי הוצאות אך בפוליסת פיצוי יש שלא יפצו שנית או שיפצו חלקית.

בסרטן עור שאינו מלנומה – BCC או SCC בדרך כלל אין עילה לאובדן כושר עבודה. אם הרחקת הנגע גרם לפגיעה אסתטית חמורה שפוגעת ביכולת המטופל להמשיך לעבוד בעבודה ספציפית (שדרן בטלוויזיה למשל), ניתן לתבוע את הפוליסה הפרטית. אם מתלווה פגיעה נפשית אזי צריך להתייחס בהתאם.