You are currently viewing חיידקי מעיים ‘לא ידידותיים’ עלולים לעכב את הטיפול החיסוני במלנומה

חיידקי מעיים ‘לא ידידותיים’ עלולים לעכב את הטיפול החיסוני במלנומה

מיקרוביוטת המעיים כוללת יותר מ-100 טריליון תאים מיקרוביאליים, המורכבת מכ-1,000 מינים שונים. מספר מחקרים הראו שהאיזון בין המינים הללו עוזר לקבוע את הצלחת האימונותרפיה לסרטן העור מסוג מלנומה.

עם זאת, מדענים לא היו בטוחים אם המיקרוביוטה של ​​המעי חשובה רק בתחילת הטיפול או שיש לה השפעה מתמשכת יותר על התוצאה. מחקר חדש מצביע על כך שהשפעת המיקרוביוטה של ​​המעי’ מגיעה לשיא כשנה לאחר תחילת הטיפול. המדענים מצאו גם ראיות לכך שבשלב זה, למינים שליליים של חיידקים, יש השפעה חזקה יותר על הצלחת הטיפול מאשר למינים החיוביים. המחקר ניתח את ההרכב הגנטי של המיקרוביום של משתתפים בחמישה אזורים בארה”ב. 

בעזרת פרופילים “מיקרוביוטים” מסוימים ניתן לנבא את הצלחת הטיפול במלנומה

המחקר חשף פרופילים “מיקרוביוטים” מקומיים אופייניים שעוזרים לקבוע את תוצאות הטיפול. המחקר קובע כי הרכב מיקרוביוטת המעי לפני הטיפול, עשוי להיות חשוב ליעילות עד שנה מתחילת הטיפול. זה מצביע על כך שכל ניסיון לתמרן את מיקרוביוטת המעיים של אדם צריך להתחיל לפני תחילת הטיפול במלנומה.
הייחודיות של המחקר היא בכך שבעוד שקודם לכן חוקרים רבים חיפשו רק מיקרוביוטה המווסתת בצורה חיובית אימונו תרפיה, מחקר זה מוצא פרופילים מיקרוביוטים ייחודיים למדי הקשורים לתגובות גרועות לטיפול.

החוקרים זיהו שני פרופילים מיקרוביאליים ברורים המתואמים עם הצלחה או כישלון של הטיפול. משתתפים שהיו להם הרבה חיידקים ממשפחת Lachnospiraceae במעיים נטו להגיב טוב לטיפול, בעוד שאלו עם הרבה מיני Streptococcaceae הגיבו פחות טוב לטיפול. זה מצביע על כך שמינים מסוימים של חיידקי מעיים מדכאים את יכולת המערכת החיסונית להרוס תאים סרטניים.

מחקרים שבוצעו בעכברים מצביעים על כך שחיידקי מעי ידידותיים יכולים לשפר את היעילות של טיפולים המבוססים של מעכבי מחסום הנקראים אנטי-PD-1. ייתכן שיהיה צורך לשמור על מיקרוביוטה חיובית כדי למנוע התקדמות המחלה