מדיניות ביטול תרומה

להלן תנאי הביטול של עסקה:

  • מבצעת הפעולה תהיה רשאית לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה.
  • ניתן לבטל עסקה בתוך 30 יום מיום שבוצעה פעולת התרומה באינטרנט או בטלפון ע“פ חוק הגנת הצרכן 1981.
  • העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי.
  • במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, תחויב מבצעת הפעולה בעמלה כאמור.
  • העמותה תבצע ביטול או שינוי סכום תרומה על פי בקשת התורמת.