You are currently viewing שיעורי תמותה גבוהים יותר מסרטן העור בקרב גברים כהה עור בארה”ב

שיעורי תמותה גבוהים יותר מסרטן העור בקרב גברים כהה עור בארה”ב

על פי מחקר של האקדמיה האמריקאית לדרמטולוגיה מלנומה הורגת גברים כהי עור יותר מכל גזע אחר. גברים לבנים נוטים יותר לחלות במלנומה, אך המחקר מצא שלגברים שחורים יש סיכוי גבוה יותר ב-26% למות מהמחלה.

המחקר אינו נותן תשובה ברורה מדוע, אך הוא מצא כי גברים נוטים פחות ללכת לרופא מאשר נשים, ולכן שיעורי תמונה ממלנומה אצל גברים יותר גבוהים מאשר אצל נשים. אל בקרב הגברים שיעור גדול יותר של גברים כהה עור לא מקבל טיפול הולם מסרטן העור עקב חוסר נגישות לשירותי רופאה איכותיים בקהילה ושיעור נמוך יותר של גברים בעלי ביטוח פרטי.

סיבה נוספת יכולה להיות גם חוסר מודעות למחלה בקרב הקהילה האפרו-אמריקאית. מכיוון שגברים כהה עור נוטים להיות בסיכון נמוך יותר לפתח מלנומה, הם נמנעים ממעקב אצל רופאי עור מומחים.

למרבה הצער, עבור הרבה מלנומות, במיוחד בקהילות של אנשים כהי עור והיספנים, שומה יכולה להיראות רגילה לגמרי, ואנשים רבים לא פונים לבדיקת שומות וטיפול כאשר השומות מתפתחות ומשתנות.

לפי האגודה האמריקנית לסרטן, עבור רוב סוגי הסרטן, לאנשים כהי עור יש את שיעור התמותה הגבוהים יותר ואת ההישרדות הקצרה ביותר מאשר לאנשים לבנים. הדבר נכון גם לגבי סרטן העור מסוג מלנומה. שיעור ההישרדות המוערך של חמש שנים עבור חולים כהי עור הוא 70% לעומת 94% עבור חולים לבנים.