קהילה

הצטרפו לאחת מהקהילות המובילות שלנו

מה-לנו-מה - קבוצת הפייסבוק

הקהילה הוקמה מתוך רצון ליצר מרחב לקהילת חולים, בני משפחה ומלווים בכל הקשור לסרטן העור לדון ולהתייעץ בנושאים שמטרידים, מעניינים וחשובים להם

עם נון מלנומה - קבוצת הפייסבוק

הקהילה הוקמה מתוך רצון ליצור מרחב צומח לקהילת חולים, בני משפחה ומלווים בכל הקשור לסרטני עור שאינם מלנומה: BCC, CSCC, MCC. לדון ולהתייעץ בנושאים שמטרידים, מעניינים וחשובים להם