You are currently viewing הקשר בין יחס נויטרופילים-לימפוציטים (NLR) לאבחון סרטן העור

הקשר בין יחס נויטרופילים-לימפוציטים (NLR) לאבחון סרטן העור

מחקר שנערך לאחרונה בדק אם יחס נויטרופילים-לימפוציטים (NLR) הוא סמן ביולוגי שימושי לאבחון של סרטן העור.
השכיחות של מלנומה עלתה מהר יותר מכל סרטן אחר בעולם בעשורים האחרונים. למרות שמלנומה מהווה רק כ-1% ממקרי סרטן העור, היא גורמת לרוב מקרי המוות מסרטן העור.

מחקר משנת 2020, בהובלת חוקרים מאוניברסיטת לידס בבריטניה, בדק מלנומה וציין שמצב בלוטת הזקיף (SLN) הוא הגורם האבחוני החשוב ביותר. בנוסף, ערך היחס נויטרופילים – לימפוציטים (NLR), בחולים עם מלנומה, נתפסת כחשוב בגלל הקשר החד משמעי בין NLR להישרדות ממלנומה גרורתית.

מחברי המחקר מסבירים שה-NLR הוא סמן ביולוגי דלקתי שימושי בחיזוי סרטן, מה שהוביל את החוקרים לחקור את ההבדלים ב-NLR הבסיסי בין חולים עם מלנומה עורית מקומית, ומלנומה גרורתית. החוקרים גם בדקו איך הסמן הביולוגי הזה השתנה לאורך זמן עם הישנות המחלה.
למחקר נאספו נתונים של חולים שטופלו במלנומה עורית בשלב I-III במשך תקופה בין 2006 ל-2016 ביורקשייר ובמזרח אנגליה, עם ה-NLR הבסיסי שנמדד מיד לפני הניתוח ושוב בזמן שחרור או הישנות המחלה. במחקר נכללו חולים עם מלנומה עורית ראשונית שהוכחה בביופסיה, שעברו ניתוח – כריתה רחבה וביופסיה של בלוטות הזקיף או כריתת לימפה. בסך הכל נכללו במחקר 1,489 אנשים.

מי לא נכלל במחקר?
חולים לא נכללו אם לא נרשמה ספירת דם מלאה במאגרי המידע של בתי החולים בעת האבחון, או אם היה לחולה עוד גידול ממאיר במקביל, זיהום פעיל, הריון, מצבים דלקתיים כרוניים, הפרעות המטופואטיות, דיכוי חיסוני תרופתי, מלנומה חוזרת, גידולים בלתי ניתנים לזיהוי או בלתי ניתנים לסיווג.

החוקרים גילו שה-NLR הממוצע הבסיסי היה גבוה יותר בחולים עם מחלת בלוטות מוחשית בהשוואה לאלו עם מחלה מיקרוסקופית או מקומית (2.8, 2.4 ו-2.3 בהתאמה). כמן כן NLR גדול או שווה ל 2.3 היה קשור לסיכויים גבוהים ב-30% למלנומה גרורתית מיקרוסקופית בבלוטת הזקיף.

לאחר הניתוח, נמצא כי 18.7%, 253 חולים, פיתחו מלנומה חוזרת במהלך המעקב, למרות שלא היה קשר מובהק סטטיסטית בין ה-NLR הבסיסי לבין הסיכון להישנות המחלה.
המחקר טוען כי NLR הוא פרופורציונלי לנפח המלנומה העורית בעת האבחון. ממצא זה תומך בספרות הרחבה יותר על סוגי סרטן אחרים אשר מסיקה כי ה-NLR מייצג את תגובת המארח לממאירות ולפיכך, מהווה סמן ביולוגי אמין ומותאם אישית.

בהתבסס על ממצאי המחקר החוקרים הגיע למסקנה שה-NLR קשור לנפח המלנומה בעת האבחון ועשוי לחזות גרורות סמויות בבלוטת הזקיף.