You are currently viewing האם ספורט יכול לעזור במניעת סרטן?

האם ספורט יכול לעזור במניעת סרטן?

מחקר אמריקאי גדול בדק ומצא כי ניתן למנוע כ-46,000 מקרי סרטן בכל שנה ע”י פעילות גופנית יומית של כ-45 דקות. נשמע בלתי יאמן, אבל למסקנה כזו הגיע מחקר גדול שפורסם לאחרונה בארה”ב. המחקר עסק בקשר בין חוסר פעילות גופנית לסוגי סרטן שונים.

חוקרים מהאגודה האמריקאית לסרטן ואוניברסיטת אמורי, הצליחו להשתמש במודל סטטיסטי כדי לבדוק את הקשר בין הופעת מחלה ממאירה לבין חוסר פעילות גופנית, ולתת הערכה של כמות מקרי סרטן מסוימים שאפשר לייחס להתנהגות זו או אחרת. לדוגמא כמה מקרים של סרטן המעי הגס קשורים בכל שנה לאורח חיים שלא כולל פעילות גופנית יומית.

המחקר, שניתח את שכיחות הסרטן ואת הרגלי הפעילות הגופנית של כמעט 600 אלף גברים ונשים אמריקאים, מצא שכ-3 אחוזים ממקרי הסרטן השכיחים בארצות הברית קשורים באופן ישיר לחוסר פעילות גופנית

קיימים לא מעט מחקרים אשר עסקו בהוכחת הקשר בין פעילות גופנית לסיכוי לחלות במחלות ממאירות. בעבר הוכח כי פעילות גופנית משפיעה לטובה על המערכת החיסונית, ומגדילה את יכולת הגוף להילחם בגידול. פעילות גופנית גם נקשרת פעמים רבות לאורח חיים ממושך יותר אצל חולי סרטן מסוגים מסוימים.

עוד ב-2016 חוקרים הגיעו למסקנה שהסיכוי לחלות בסרטן שלפוחית השתן, שד, דם ופי הטבעת (ועוד כמה סוגי סרטן נפוצים אחרים), יורדים במידה ואנחנו עוסקים בפעילות גופנית. 

יש גם מחקרים אשר מוכיחים כי חוסר פעילות גופנית מעלה את הסיכון של האדם לחלות במחלה ממאירה. אבל, עד עכשיו לא היה אפשרות לדעת מספרים ממשיים, דהיינו כמה אנשים מדי שנה עלולים לפתח מחלה ממאירה הקשורה לפעילות פיזית?

השלב הראשון של המחקר היה איסוף המידע. המדענים השתמשו בשני סקרים גדולים שנערכו ברחבי ארצות הברית. בסקרים נשאלו המשתתפים האם הם מתאמנים, ואם כן אז באיזו תדירות. זכרו כי האגודה האמריקאית לסרטן ממליצה על כחמש שעות אימון שבועיות על מנת להפחית את הסיכון למחלת הסרטן. תוצאות הסקר חולקו למי שעומד בהמלצה זו ולמי שלא. הנתונים הותאמו למסת הגוף ולסיכוני סרטן נוספים. כל הפרטים חוברו למשוואה סטטיסטית, שתוצאת החישוב הייתה מספר המאפיין את כמות סוגי סרטן הקשורים לחוסר פעילות פיזית. המספר הזה עומד על כ -3% מכלל סוגי הסרטן המתגלים מדי שנה- דהיינו כ- 46,000 מקרים כל שנה.

מממצאי המחקר עולה כי סרטן הקיבה היה קשור הרבה יותר משאר סוגי הסרטן הנפוצים בארה”ב (לדוגמא, סוגי סרטן העור), לחוסר אימון גופני. כ-17% מהמקרים השנתיים של סרטן הקיבה מיוחסים לחוסר פעילות.
המספרים והנתונים השתנו גם ממדינה למדינה בארצות הברית. במדינות בהן רב התושבים דיווחו על פעילות גופנית מעטה בלבד, מספר מקרי הסרטן בשנה עלה ל-4% לעומת 3% במדינות בהן התושבים נוהגים להתאמן יותר.

ע”פ כותבי המחקר, מקרי סרטן אלו יכולים להימנע במידה וכל תושבי ארה”ב יבצעו פעילות גופנית של 45 דקות מינימום ביום. אם כך אפשר להסיק כי לכל אחד מאיתנו יש יכולת להשפיע על הסיכוי שלנו לחלות, אם רק נעשה יותר ספורט.

בהצלחה

כתיבת תגובה