You are currently viewing מתן אימונותרפיה לפני טיפול ממוקד משפר את ההישרדות בחולים עם מלנומה מתקדמת

מתן אימונותרפיה לפני טיפול ממוקד משפר את ההישרדות בחולים עם מלנומה מתקדמת

ניסוי קליני שנערך בארה”ב הראה יתרון מדהים של 20 אחוז בשיעור ההישרדות הכולל של שנתיים עבור אנשים עם מלנומה מתקדמת, שקיבלו תחילה טיפולי אימונותרפיה (שיעור הישרדות של 72 אחוז) לעומת אלו שקיבלו בתחילה טיפולים ממוקדים (שיעור הישרדות של 52 אחוז). בתקופה שבה הסרטן היה יציב או משתפר, הייתה גם מגמה לטובת אלו שהחלו בטיפול אימונותרפי. שני ממצאים אלו, יחד עם התקדמויות אחרונות אחרות במחקר וטיפול בסרטן העור, מצביעים על הבטחה משמעותית עבור אנשים רבים עם מלנומה.

הניסוי מצא כי עבור חולים עם מלנומה שיש להם מוטציה בגן BRAF, במיוחד מוטציה של BRAF V600, אימונותרפיה היא הגישה הראשונית הטובה יותר מאשר מתן תרופות המכוונות ספציפית למוטציה זו.

החל משנת 2015, 265 משתתפי ניסוי עם מלנומה גרורתית חולקו אקראית לשתי קבוצות:
קבוצה אחת קיבלה שילוב תרופות ממוקד (דבראפניב וטרמטיניב) ואחריו שילוב אימונותרפי (איפילימומאב וניבולומאב) אם הסרטן שלהם התנגד לשילוב הראשון.
הקבוצה השנייה קיבלה תחילה את שילוב האימונותרפיה ואת הטיפול הממוקד במידת הצורך.

טיפולים מתקדמים במלנומה של העור

החל משנת 2015 עד שנת 2019 חלה ירידה חדה במקרי מוות ממלנומה, של כ-4% בשנה. נתון מדהים זה מיוחס בעיקר להתקדמות בטיפולים אפשריים במחלה בשנים האחרונות.

עתה, עם ניתוח נוסף של של תוצאות המחקר, החוקרים לא רק יודעים שהטיפול בחולים עם מלנומה מוטנטית BRAF גרורתית בדרך כלל מצליח יותר כאשר ניתן טיפול אימונותרפי משולב לפני טיפול ממוקד משולב, אלא הם יודעים גם מדוע זה קורה. הטיפול האימונותרפי המשולב, בניגוד לטיפול ממוקד, מייצר הצטמקות גידול ממושכת יותר, מפחית את הסיכון להתקדמות המחלה במערכת העצבים המרכזית ואינו מפריע ליעילות שלאחר מכן של גישת הטיפול האלטרנטיבי.

השאלה אליה לא עונה מחקר זה היא  איזה טיפול אימונותרפי הוא הטיפול הראשוני הטוב ביותר? עם שאלה זו יצטרכו להתמודד ניסויים קליניים אחרים.