You are currently viewing טיפולים ממוקדי מטרה

טיפולים ממוקדי מטרה

מחקר בתחום המלנומה הביא לגילוי שינויים גנטיים (מוטציות) המתרחשים בתאי המלנומה שאינם מתרחשים בתאים בריאים. לאור זאת, החלו החוקרים לפתח טיפולים המכוונים ספציפית כנגד חלבונים מוטנטים שאותרו בחולים. הטיפולים הממוקדים פועלים באופן שונה מתרופות כימותרפיות, שכן הם אינם תוקפים תאים בריאים שאינם נושאים את השינויים הגנטיים, ולכן הם יעילים יותר.

טיפולים במלנומה עם מוטציית BRAF

קרוב למחצית מחולי המלנומה נושאים מוטציות בגן הקרוי BRAF אשר גורם לפיתוח חלבון המורה על התחלקות מהירה של תאי המלנומה. חולים להם יש מלנומה ממאירה יעברו ביופסיה שבמסגרתה ייבדק האם המלנומה שלהם נושאת את המוטציה הרלוונטית של גן BRAF, שכן מי שאינו נושא את המוטציה לא יגיב לתרופות אלו.

התרופות המטפלות בחולי מלנומה עם מוטציה בגן BRAF פועלות כנגד החלבון ה-BRAF באופן ישיר. כיום קיימות כמה תרופות כאלו: ומורפניב (שם מסחרי זלבורף), דברפניב (שם מסחרי טפינלר) ואנקורפניב (שם מסחרי ביראפטובי). כולן כלולות בסל הבריאות בישראל. התרופות מיועדות לחולים בשלבים מתקדמים והן מכווצות את הגידולים אצל כמחצית מהחולים שיישאו את המוטציה. יש לציין כי הן אינן מונעות או מרפאות את המחלה, אך פעילותן משהה התפשטות מחדש של גידולים והיא עשויה להאריך את חיי החולים.

ניתן לצרוך את התרופות בכמוסות ולמרות יתרונן המובהק על- פני טיפול כימותרפי, עדיין קיימות תופעות לוואי המתבטאות בגרד, רגישות לשמש, בחילות, נשירת שיער, עייפות וכאבי פרקים.

טיפולים במלנומה

 

תרופות חוסמות MEK

מצויות 3 תרופות כאלה בשוק: התרופה קובימטיניב (שם מסחרי קוטליק), טרמטיניב (שם מסחרי מקיניסט), ובינימטיניב (שם מסחרי מקטובי) הראו במחקרים פעילות של הקטנת גידולי מלנומה אצל חולים הנושאים את המוטציה של גן ה-BRAF. מתן חוסם BRAF  יחד עם חוסם MEK הוכח כיעיל במיוחד. אי לכך ניתנות היום קומבינציות של נוגד BRAF וחוסם MEK. הקומבינציות שאושרו בסל הבריאות:

ומורפניב + קובימטיניב (זלבורף + קוטליק)

דברפניב + טרמטיניב (טפינלר + מקיניסט)

אנקורפניב + בינימטיניב (ביראפטובי + מקטובי)

בינואר 2019 אישר משרד הבריאות להרחיב את הטיפול ב דברפניב + טרמטיניב (טפינלר + מקיניסט) גם לטיפול אדג’ובנטי (מניעתי) עבור מטופלים הסובלים ממלנומה עם מעורבות של בלוטות לימפה (שלב 3) או מחלה גרורתית, אשר עברו כריתה מלאה ונושאים את מוטצית BRAF. מטרתו של טיפול אדג’ובנטי היא לצמצם את הסיכון להישנות עקב הסרה ניתוחית של הגידול ובלוטות לימפה הנגועות בסרטן.

כתיבת תגובה