You are currently viewing טיפול בוירוס מהונדס

טיפול בוירוס מהונדס

מהו טיפול ע”י וירוס מהונדס במלנומה של העור?

בשנים האחרונות יש ניסיון ליצור וירוס שיכול להרוג תאי סרטן בלי לפגוע בתאים נורמלים. חברת Amgen שקדה על נתיב מחקרי זה. הוירוס נקרא talimogene laherparepvec (T-Vec, שם מסחרי Imlygic) והוא מתוכנת לאתר ולהרוס תאי סרטן המלנומה. הטיפול בוירוס שיצרו יעיל אך במעט, אך מהווה פריצת דרך לטיפולים המבוססים על אותו עיקרון.

Imlygic הוא וירוס הרפס שהחוקרים עשו לו שינויים במבנה הגנטי: הוא אינו מסוגל יותר להרוג תאים נורמלים אך הוא מתוכנת לאתר ולהרוס תאי מלנומה בעור ובקשרי הלימפה. בעקבות הזרקת חלקיקי וירוס לנגע סרטני, הם חודרים לתאים ומשתלטים על “מערכת ההפעלה” שלהם ובעצם גורמים להריגתם. בנוסף הוירוס מעלה בתאים אליו חדר יצור של חלבון הנקרא GM-CSF. שחרור של חלבון זה מעלה את התגובה החיסונית.

בניסוי שבו השתתפו 436 חולים, Imlygic  הצליח להאריך חיים של חולים במלנומה גרורתית ב-4.4 חודשים. תוצאה זו אינה דרמטית וכרגע לא נחשב טיפול זה כשלעצמו כטיפול יעיל במלנומה גרורתית. החוקרים מאמינים ששילובו עם שיטות טיפול אחרות יכולות לתת תוצאות משמעותיות בהרבה.

אישור הטיפול ע”י הFDA נותן דחיפה לשיטה המנצלת וירוסים מהונדסים כשליחים שמאתרים והורסים תאי סרטן וזאת כמעט ללא כל תופעות לוואי.

כתיבת תגובה