You are currently viewing טיפול ב-TIL

טיפול ב-TIL

TIL – Tumor Infiltrating Lymphocytes, או “לימפוציטים חודרי גידול”.

המושג TIL מתייחס לתאי מערכת החיסון שמצליחים לחדור לתוך הגוש הסרטני ולהילחם בו. למרות שהם אינם נמצאים בכל סוגי הסרטנים, נוכחות שלהם במלנומה מצביעה על סיכוי טוב יותר להגיב לטיפולים אימונותרפים. טיפול במלנומה גרורתית בעזרת אימונותרפיה תאית בטכנולוגית TIL, מיועדת לחולים בשלב מתקדם של מלנומה גרורתית אשר עומדים בקריטריונים של התאמתם לטיפול. השיטה מבוססת על ההנחה כי בסביבת הגידול הממאיר קיימים תאים לימפוציטים , אולם עקב כשל מערכתי בגוף, התאים אינם פעילים דיים. מטרת הטיפול היא להרבות את תאי ה-T הללו, ולגרום להם להיות מאד פעילים בגוף החולה, ועקב כך לגרום להרס/הרג התאים הסרטניים.

תהליך הטיפול: תאים לבנים שהוצאו מרקמת הגידול של החולה מטופלים בתנאי מעבדה בתרבית תאים במשך כחודש ימים להגדלת מספרם ופעילותם. בסיום התהליך הלימפוציטים מוזרקים חזרה אל החולה יחד עם אינטרלאוקין-2  (IL-2) שמעודד התרבות תאי T.

הטיפול עדיין בשלב מחקר ופיתוח.

כתיבת תגובה