You are currently viewing טיפול מניעתי Adjuvant treatment

טיפול מניעתי Adjuvant treatment

הסרטן עלול לחזור – יש טיפול שמפחית את הסיכון לכך - טיפול מניעתי לסרטן העור

כאשר מתגלה גידול בעור, במרבית המקרים ניתוח יפתור את הבעיה. אבל יש מקרים בהם הסרטן העור כבר שלח גרורות, או מקרים בהם נותרות שאריות גידול מיקרוסקופיות לאחר הניתוח. אלה הטיפולים החדשניים שנועדו בדיוק למקרים אלה.

טיפול בתרופה אימונותרפית שתפקידה להפעיל את המערכת החיסונית של הגוף לפעול כנגד הגידול עצמו והגרורות. ראה הטיפול אימונותרפי

טיפול בתרופות מכוונות מטרה הפועלות באופן ממוקד על התאים הסרטניים ומונעות מהם לגדול ולהתרבות. ראה טיפולים ממוקדי מטרה.

כתיבת תגובה